Şefkat Mahallesi Demet Sokak No:13 Keçiören / ANKARA
dost_egitim@yahoo.com
+90 312 338 52 82 | 0505 717 03 18 | 0505 440 29 60

PROJELER

Dost Eğitim
PROJELERİMİZ

Eğitimin temel amacı çocukları kendi yeteneklerinin bilincine vardırmaktır.

Erich Fromm


Güncel projelerden faydalanmak, Projelere katkı sunmak, Ve bilgi almak için, İrtibat:
Tel: +90 312 338 52 82
dost_egitim@yahoo.com
EXPERIENCE

EXPERIENCE projesi, Slovakya Ulusal Ajansı tarafından verilen, Slovak Spoluprácou pre lepšiu budúcnosť  –  Veľký Meder tarafından koordine edilen ve 4 ülkeden (Slovakya, Romanya, Macaristan ve Türkiye) 4 ortağın 2017 - 2019 yılları arasında yürüttüğü bir Erasmus+ KA204 projesidir.

Avrupa istihdam piyasasının temel hedeflerinden biri de engellilerin açık işgücü piyasasında yer almalarının ve işverenlerin engelli istihdam etmelerinin teşvik edilmesidir. Engelli istihdamını destekleyen birçok kamu hizmeti bulunmakta; fakat bu hizmetlerin kapasitesi, ülkemizde ve ortak ülkelerde yeterli kaliteye sahip uzmanların sayısının az olması nedeniyle yetersiz kalmaktadır. Kar amaçlı olmayan sektörde aktif olan kuruluşlar bu açığı kapatmakta giderek daha önemli roller üstlenmektedirler.

Proje, uluslararası tavsiyelere dayalı olarak, “Experience Uzmanları’na yenilikçi ve harmanlanmış bir eğitim programı sunmayı hedeflemektedir. Proje, 4 Avrupa Birliği üyesi ve üye adayı ülkeden (Slovakya Cumhuriyeti, Macaristan, Romanya ve Türkiye) dezavantajlı gruplara eğitim ve danışmanlık hizmeti sunma konusunda tecrübeli olan 4 ortak kuruluş tarafından yürütülmektedir.

Projenin, ulusal ve uluslar arası bazda, engellilerin istihdamı için çalışmakta olan kuruluşlar arasındaki işbirliğini artıracağı düşünülmektedir.

Projenin Hedefleri:

* Ulusal ve uluslararası ortaklıkların kurulması, geliştirilmesi ve güçlendirilmesi yoluyla, engelli insanların istihdam edilebilirliğini ve istihdamını teşvik eden kuruluşlar arasındaki işbirliğinin sıklık ve hacminin artırılmasına ve kalitesinin geliştirilmesine katkı yapmak;

* Kuruluşların uzmanlaşmasın katkı yapmak; Experience uzmanları için yenilikçi eğitim program kapsamına alma yoluyla, danışmanların, eğitmenlerin ve engelli insanların bilgilerinin artırılması ve becerilerinin geliştirilmesi;

 * Kuruluşların uzmanlaşması yoluyla engellilerin topluma kazandırılmasına destek olmak ve Experience uzmanlarının kişisel deneyimlerini kullanarak bu kuruluşların engelli-merkezliliğini teşvik etmek;

 * Eğitimsel programların ve iyi uygulamaların tanımlanması fikriyle ve Experience uzmanları, danışmanlar ve eğitmenlerin bilgi ve becerilerinin artırılması hedefi ile uzmanların ve işgücü piyasası aktörlerinin katıldıkları Ulusal bazlı çalıştaylar organize etmek;

 * Kuruluşların uzmanlaşmasını sağlamak için danışmanların, Experience uzmanlarının, engellilerin topluma entegrasyonu üzerine çalışan özel ve teknik danışmanların deneyimlerinin, fikirlerinin ve yöntemlerinin uluslararası bazda eğitim sektöründe paylaşılması;

 * Experience uzmanlarının eğitiminin ve engellilerin topluma katılımının teşviki için çeşitli sektörler arasındaki sinerjinin kullanılması;

 * Engelli olan Experience uzmanlarının eğitiminde görev yapacak eğitmenlerin eğitilmesi

 * Yaygın eğitimin desteklenmesi ve engelli uzmanlarının bilgi teknolojileri becerilerinin artırılması

Projenin Hedef Grupları:

  • Ortak kuruluşlarda yer alan, engellilerin topluma kazandırılması üzerine çalışan danışman ve eğitmenler (“Experience Uzmanları” yenilikçi eğitim programının gelecekteki öğreticileri)
  • Engele sahip kişiler (potansiyel “Experience Uzmanları”

 

Proje websitesine ulaşmak için tıklayınız: http://experience-erasmusplus.eu