Şefkat Mahallesi Demet Sokak No:13 Keçiören / ANKARA
dost_egitim@yahoo.com
+90 312 338 52 82 | 0505 717 03 18 | 0505 440 29 60

PROJELER

Dost Eğitim
PROJELERİMİZ

Eğitimin temel amacı çocukları kendi yeteneklerinin bilincine vardırmaktır.

Erich Fromm


Güncel projelerden faydalanmak, Projelere katkı sunmak, Ve bilgi almak için, İrtibat:
Tel: +90 312 338 52 82
dost_egitim@yahoo.com
Evim Artık Okulum (My School is My Home now)

“My School is My Home now”  Avrupa’da ve Türkiye’de tıbbi ve / veya engellilik durumları nedeniyle özel eğitim gerektiren çocukların eğitim öğretim kurumlarından doğrudan yararlanamayıp; evde eğitim alan çocuklara hitap etmekte olan ve Avrupa Komisyonu Erasmus+ programı kapsamında sağlanan fonla desteklenen ve 2015-2017 yılları arasında yapılan 2015-1-TR01-KA204-022361 numaralı projedir. Projenin websitesi: http://evdeegitim.eu/

Proje Ortakları

Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Uluslar arası Büyük Eğitimciler ve Özel Eğitimciler Derneği (UBED)

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Altındağ Rehberlik ve Araştırma       Merkezi (RAM)

Dost Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Dr. Pretis SINN

MSH Medical School Hamburg

AECI (Eurlyaid ASBL)

BOSK

Proje Hedefleri

 1. Okula devam edemeyen öğrenciler için kullanıma hazır/web tabanlı uzaktan eğitim materyallerinin hazırlanması ve bu şekilde okullardaki sürekli eğitim olanaklarının öğrencilerin evlerine transferinin sağlanması
 2. Uzaktan eğitim yoluyla eğitim olanaklarına ulaşım desteği sağlanması
 3. Özel eğitime ihtiyacı olan/evde eğitim gören çocuklara sahip ailelerin problemlerinin ortaya çıkartılması, destek sağlanması ve karar vericilere sağlanmak üzere araştırma analizlerinin yapılması
 4. Aileler için psiko-sosyal destek materyallerinin hazırlanması be bunlar aracılığıyla ailelerin ebeveynlik becerilerinin geliştirilmesi
 5. Ailelere bireysel aile destek planları, engellilik tipleri, travma ve başa çıkma yöntemleri, iletişim metotları ve engelli bireylerin yasal ve sosyal hakları konularında destek sağlanması
 6. Evde eğitim hizmetini sunan öğretmenler için Öğretmen Eğitim Setlerinin hazırlanması. Eğitim içeriklerinin, öğretmenlerin engelli çocuklara ve ailelerine karşı pozitif tutum içinde olmalarını sağlayacak şekilde hazırlanması. Eğitim materyali web tabanlı ve basılı materyal olarak sağlanacaktır. Proje web sayfasında yayınlanacaktır.
 7. Yararlanıcıların sosyal ve profesyonel entegrasyon becerilerinin artırılması
 8. Yararlanıcıların dijital teknoloji kullanımı için gerekli bilgi ve becerileri edinmesinin sağlanması
 9. Yeni eğitim stratejilerinin kurumlarda paylaşılması ve yayılmasının sağlanması
 10. Özel eğitime ihtiyaç duyan bireylere hizmet sağlayan proje ortağı kurum ve kuruluşların proje uygulaması süresi olan 2 yıl boyunca uluslararası işbirliği kapasitesinin geliştirilmesi ve sağlanan hizmet kalitesinin artırılması 

Yararlanıcılar:

 • Özel Eğitime ihtiyaç duyan ya da okula düzenli olarak devamı engelleyen sağlık durumu olan çocukların aileleri
 • Evde eğitim hizmetlerini uygulayan öğretmenler ve eğitimciler