Şefkat Mahallesi Demet Sokak No:13 Keçiören / ANKARA
dost_egitim@yahoo.com
+90 312 338 52 82 | 0505 717 03 18 | 0505 440 29 60

PROJELER

Dost Eğitim
PROJELERİMİZ

Eğitimin temel amacı çocukları kendi yeteneklerinin bilincine vardırmaktır.

Erich Fromm


Güncel projelerden faydalanmak, Projelere katkı sunmak, Ve bilgi almak için, İrtibat:
Tel: +90 312 338 52 82
dost_egitim@yahoo.com
Genç Engellilerin Yeteneklerinin Geliştirilmesi. DESYODIP

Proje Adı: Genç Engellilerin Yeteneklerinin Geliştirilmesi. DESYODIP

Proje Türü: Hayat Boyu Öğrenme - Leonardo da Vinci Programı - Yenilik Transferi Projesi

Proje Finansmanı: Türk Ulusal Ajansı

Proje Süresi: Kasım 2013 - Ekim 2015

Proje Koordinatörü: Keçiören Belediyesi

Proje Özeti: Okul ve İş arasındaki boşluk, Genç Engellilerin iş hayatına erişim kazanmasını ve tutunmaları için önemli sorunlardan biri olarak tespit edilmiştir. Öyle ki, giderek artan sayıda Avrupa Üye Devletleri, engelli okulu bırakanlar için en uygun istihdam, çıraklık ya da ölçülü eğitim için danışmanlık hizmetleri sunmaktadırlar.

Bu proje ile; genç engellileri okul hayatından sonra daha kolay uygun iş bulmaları ve iş hayatına alışabilmeleri için eğitimsel ve psikolojik geçişlerini konu almaktadır. Destek servisleri, engelli ve dezavantajlı gençlerin iş bulma ve yetişkin yaşama geçişi için eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Bu projenin ana hedefleri, genç engellilerin haklarını kazanması ve hedef grupların özel ihtiyaçlarına göre uygun süreci kolaylaştırmak amacıyla eğiticilerinin eğitimi için bir müfredat geliştirmek ve yaymaktır.

Bütün AB ülkelerinde genç engelliler, çalışan nüfusun altında temsil edilmektedirler. Engelli gençler için birçok eğitim ve danışmanlık hizmeti sunulmaktadır, bazıları LdV projelerine dâhil edilmesine rağmen hiçbiri engelli gençlerin istihdamını desteklemek için işveren ve kamu sektörü çalışanları arasında bağlantılar oluşturmamaktadır. Biz bu proje ile engelli gençlerin yeteneklerini geliştirerek onların iş hayatına hazır olma süreçlerini kolaylaştırmayı hedefliyoruz.

Projenin Amaçları;

-          Engelli gençler için özel referans ile mesleki eğitim ve öğretimde temel yetkinliklere kavuşabilmeleri için eğitim modülleri geliştirmek,

-          Özürlü ve dezavantajlı kişilerin becerilerini geliştirerek mesleki eğitim ve öğretimde yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi,

-          Uygun bir iş de çalışabilecek engelli gençlerin sayısını artırmak için becerilerini geliştirmek,

-          Engelli gençlerin becerilerine göre, istihdamı artırmak için, yenilikçi eğitim kursları oluşturmak,

-          Uzaktan eğitim programları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde uygulanacak engelli iş okullarının oluşturulması, engelli gençlerle yüz yüze yapılacak görüşmelerle engel durumlarına göre devlet daireleri, özel sektör ve yerel yönetimlerde onların istihdamına yönelik uygulamalar geliştirmek.

-          Engelli gençlerin istihdamı için çok önemli olan geçiş döneminin önemine yönelik farkındalığı artırmak,

-          Engelli gençlerin becerilerini artırmak için yöntemler geliştirmek ve iyileştirmek.

-          Engelli gençlere kaybettikleri meslek umutlarını yeniden kazandırmak,

-          Engelli gençlerin yetenekleri hakkında engelli gençlerin üzerinde araştırmalar yapmak,

-          Genç engelli insanların becerilerini geliştirmek için öğretmenler, danışmanlar, ve psikologlar ile anketler yapmak,

-          Genç engelli insanların becerilerinin gelişmesi için; engelli gençleri, engelli genç çocukları bulunan aileler ve engeli genç istihdamında bulunan veya bulunacak olan işverenler için eğitimler organize etmek:

-          Genç engellileri çeşitli alanlarda sertifikalandırmak,

-          Eğitim ve Psikolojik destek ile genç engellileri meslek hayatına hazır hale getirmek.